główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powitanie w BIP

 

Urząd Gminy Strachówka

Nazwa Gminy

Strachówka

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. wołomiński

Kod pocztowy

05-282

Adres

Strachówka, ul. Norwida 6

Kontakt

Tel. 25/756-28-28

Fax: 25/756-28-29

 e-mail: ug_strachowka@poczta.onet.pl

 www.strachowka.com.pl

Wójt Gminy

Piotr Orzechowski

Tel. 25/756-28-35

Sekretarz Gminy

Krzysztof Jezierski

Tel. 25/756-28-37

Skarbnik Gminy

Małgorzata Rymer

Tel. 25/756-28-26

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Ołdak

Tel. 25/756-28-30

Nr konta16 9233 0001 2600 3809 2000 0010