artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powitanie w BIP

 

Urząd Gminy Strachówka

Nazwa Gminy

Strachówka

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. wołomiński

Kod pocztowy

05-282

Adres

Strachówka, ul. Norwida 6

Kontakt

Tel. 25/756-28-28

Fax: 25/756-28-29

 e-mail: urzad@strachowka.com.pl

 www.strachowka.com.pl

Skrytka ePUAP

/ch88ve4u4o/skrytka

Wójt Gminy

Piotr Orzechowski

Tel. 25/756-28-35

Zastępca Wójta

Zenon Zadróżny

Tel. 25 756 28 36

Sekretarz Gminy

Joanna Jaszczur

Tel. 25/756-28-31

Skarbnik Gminy

Małgorzata Rymer

Tel. 25/756-28-26

Koordynator do spraw dostępności

Beata Wójcik

Tel. 25-756-28-28

b.wojcik@strachowka.com.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Ołdak

Tel. 25/756-28-30

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Mikulski

iod@strachowka.com.pl

Z-ca Inspektora Ochrony Danych

Zbigniew Zegardło

iod@strachowka.com.pl

Nr konta podstawowego

(wszelkie wpłaty z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami)

16 9233 0001 2600 3809 2000 0010
Nr konta do wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi28 9233 0001 2600 3809 2000 0570